Tranh tụng tại tòa

– Án hình sự
– Án dân sự
– Tranh chấp thương mại, trong nước và quốc tế
– Án lao động
– Án hôn nhân gia đình

Nhà đất

– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất
– Xin cấp phép xây dựng, hoàn công
– Tranh chấp, khởi kiện tại Toà án
– Vấn đề khác

Hôn nhân và gia đình

– Thủ tục kết hôn trong nước, có yếu tố nước ngoài
– Khởi kiện ly hôn
– Phân chia tài sản chung
– Nuôi con, cấp dưỡng
– Nhận nuôi con nuôi

Doanh nghiệp

– Thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp
– Góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp
– Tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án và Trọng tài
– Tư vấn thuế, tài chính, sở hữu trí tuệ

Lao động

– Học nghề, thử việc
– Hợp đồng lao động
– Giải quyết tranh chấp lao động
– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
– Xây dựng thỏa ước lao động tập thể
– Xây dựng nội quy lao động
– Các vấn đề khác

Hành chính

– Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
– Khởi kiện vụ án hành chính
– Vấn đề khác

Đào tạo kỹ năng luật pháp

– Soạn thảo di chúc, hợp đồng
– Soạn thảo đơn khởi kiện
– Soạn thảo văn bản pháp lý
– Đàm phán, thương lượng
– Công tác nhân sự trong doanh nghiệp
– Công tác pháp chế trong doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý

– Soạn thảo đơn khởi kiện
– Soạn thảo di chúc, hợp đồng các loại
– Khai di sản thừa kế
– Thỏa thuận tài sản chung, riêng của vợ, chồng
– Đại diện theo ủy quyền
– Các dịch vụ pháp lý khác

Hỗ trợ pháp lý

– Hỗ trợ tìm kiếm văn bản pháp luật
– Hỗ trợ tìm kiếm bản án của Toà án đã ban hành
– Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu pháp lý
– Hỗ trợ thực tập sinh pháp lý
– Hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên về nghề Luật