Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu
 • Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn đăng kýsáng chế
 • Quyền tác giả – Quyền liên quan
 • Xử lý vi phạm nhãn hiệu
 • Khiếu nại sở hữu trí tuệ
 • Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Cấp phép tác phẩm Âm nhạc
 • Nhượng quyền thương mại

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Nhân lực

Với đội ngũ luật sư sáng chế là những kỹ sư tốt nghiệp từ nhiều ngành kỹ thuật khác nhau như cơ khí, điện, điện tử, xây dựng, hóa, dược, sinh học, và có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng từ quá trình soạn thảo bản mô tả, nộp đơn, cấp bằng, duy trì hiệu lực, đến thực thi quyền. Việc đăng ký của khách hàng sẽ trở nên đơn giản với mức chi phí thấp nhất.

Dịch vụ

 • Hỗ trợ đăng ký Sáng chế (bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích, đồng thời tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ sáng chế);
 • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
 • Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);
 • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế (gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác).

blank

Nhãn hiệu

Dịch vụ

 • Tư vấn về việc lựa chọn các nhãn hiệu cho mục đích đăng ký;
 • Phân loại nhãn hiệu;
 • Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký;
 • Hỗ trợ nộp và theo dõi đơn cho tới khi nhãn hiệu được đăng ký;
 • Phản đối đơn nhãn hiệu;
 • Tư vấn về việc sử dụng hợp lý nhãn hiệu trên bao bì, nhãn hàng hóa, quảng cáo hàng hóa dưới hình thức ấn phẩm hoặc các phương tiện truyền thông điện tử;
 • Theo dõi và gia hạn đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn về quyền đối với tên thương mại, biểu tượng thương mại, passing-off, cạnh tranh không lành mạnh, và quyền đạt được thông qua sử dụng của những nhãn hiệu không đăng ký;
 • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng hoặc lixăng quyền nhãn hiệu;
 • Hỗ trợ đăng ký hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng lixăng và Thực thi quyền nhãn hiệu

 

blank

Kiểu dáng

Dịch vụ 

 • Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (bao gồm việc lập bản vẽ, chụp hình, nộp đơn đề nghị đăng ký kiểu dáng công nghiệp);
 • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
 • Lixăng sáng chế (bao gồm cấp lixăng sáng chế và cross-licensing work);
 • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp (gồm xử lý xâm phạm, phản đối việc cấp bằng, khởi kiện liên quan tới tranh chấp quyền, và các giải pháp giải quyết tranh chấp quyền).

 

blank

Bản quyền

Dịch vụ 

Tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả; Nghiên cứu về quyền sở hữu và khả năng bảo hộ; Tư vấn về việc đăng ký, sử dụng và bảo hộ; Thương lượng và soạn thảo hợp đồng liên quan tới việc sáng tạo, sở hữu, lixăng, chuyển nhượng và thu phí bản quyền (theo hợp đồng lixăng các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả; Tư vấn về vi phạm và chống vi phạm quyền tác giả (bao gồm việc khởi kiện chống bên vi phạm) và Giải quyết tranh chấp quyền tác giả.

blank

Giống cây trồng Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ Giống cây trồng bao gồm: Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở trong nước và nước ngoài. Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ trước những hành vi xâm phạm quyền Đại diện cho khách hàng khiếu kiện như phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng