Qua việc hỗ trợ tăng cường hiệu quả thực thi và nâng cao năng lực cho các bên tham gia, dự án sẽ giúp tạo ra những cơ hội để các ngành văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo có thể phát triển hơn nữa; đem lại lợi ích thiết thực về cả kinh tế, văn hóa và xã hội cho nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo, cộng đồng khán giả và những người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo ở Việt Nam.

Được thực hiện với sự hỗ trợ từ Quỹ quốc tế Vì đa dạng văn hóa (IFCD), dự án nêu trên sẽ được chính thức triển khai từ tháng 10-2020 đến hết tháng 9-2021 với sự kết nối chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cũng như với các nghệ sĩ và những người thực hành sáng tạo trong cả nước.

 

Nguồn: Dangcongsan.vn