Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh

Trưởng phòng thiết kế thương hiệu và công nghiệp trong nước

Luật sư, Luật sư nhãn hiệu, Đối tác

Địa chỉ: 54 Trần Quốc Vương, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

winco@fpt.vn

Quỳnh là đối tác của văn phòng công ty Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội nơi cô nhận bằng Cử nhân Luật, cô gia nhập công ty. Kể từ năm 1997, cô đã thực hành trong các vấn đề liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và các vụ kiện và cấp phép liên quan.

Cô cũng đã nhận được Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ do Văn phòng sở hữu công nghiệp Việt Nam cấp. Cô là thành viên của VIPA, VAL và APAA.