Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Luật sư, Cộng sự

Địa chỉ: 54 Trần Quốc Vương, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Hạnh là một luật sư xuất sắc, có hơn hai mươi năm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, hơn mười năm tư vấn sở hữu trí tuệ. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1995, và Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật năm 2003. Hiện cô là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Cô thành thạo trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về thiết kế quyền công nghiệp, nhãn hiệu tại Việt Nam cũng như yêu cầu quyền đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ. Cô có mối quan hệ chặt chẽ với một số cơ quan chính phủ, ở cả cấp trung ương và địa phương.